Life+ Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
03-07-2022 02:17
LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA

Ημερίδα 22.03.2017 στην Κυπαρισσία, Πελοπόννησο

Ημερίδα 22.03.2017 στην Κυπαρισσία, Πελοπόννησο

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 6:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο Αλέκου Παπαδόπουλου στην Κυπαρίσσια η ενημερωτική  ημερίδα  στην που αφορά την εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην Ελαιοκομία με  στόχο το μετριασμό  των επιπτώσεων  και την προσαρμογή στην  κλιματική αλλαγή, διοργανώνει το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών,  του  Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με την Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας και με τον Σύλλογο Γεωπόνων Τριφυλίας στο πλαίσιο του έργου “Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην Ελαιοκομία με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή” (oLIVE CLIMA). Την ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση του κοινού.

Το OLIVECLIMA χρηματοδοτείται κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 50% από ιδίους πόρους των εταίρων. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.649.373 € (συνεισφορά Ε.Ε. 1.822.436 €) Συμμετέχουν 10 εταίροι και συγκεκριμένα η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (συντονιστής του έργου), το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, το τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλονίκης του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, το  τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, το Πανεπιστήμιο Basilicata της Ιταλίας, η  ΡΟΔΑΞ ΑΓΡΟ Ε.Π.Ε, η εταιρεία ‘Εκδόσεις Αγρότυπος’ Α.Ε. και τρείς ομάδες ελαιοπαραγωγών, η ΕΑΣ Πεζών, η ΕΑΣ Μεραμβέλου και η ομάδα παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ.

Βασικός  στόχος του έργου  είναι η αξιοποίηση του ελαιοδάσους της χώρας μας σαν εργαλείο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η καλύτερη προσαρμογή των ελαιώνων στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα οι πρακτικές που θα εφαρμοστούν είναι: ανακύκλωση των γεωργικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων ως υλικό εδαφοβελτίωσης και θρέψης, αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείου ως υλικό λίπανσης με εφαρμογή στο έδαφος είτε απευθείας είτε μετά από κομποστοποίηση, τροποποίηση της ζιζανιοχλωρίδας και του κλαδέματος για αύξηση της δέσμευσης CO2 μέσω της φωτοσύνθεσης, ακαλλιέργεια του εδάφους για περιορισμό της διάβρωσης και της καταστροφής της οργανικής ουσίας.

Η ημερίδα περιελάμβανε σειρά παρουσιάσεων, διακεκριμένους ομιλητές, επιστήμονες, φορείς και επιχειρήσεις ειδικούς στην καλλιέργεια της ελιάς.

Η πρώτη παρουσίαση δόθηκε από τον Δρ. Βίκτωρ Καββαδία, Γεωπόνο Ερευνητή, από το Tμήμα Εδαφολογίας Αθηνών, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ και εταίρο του έργου Olive Clima. Ο Δρ. Καββαδίας παρουσίασε συνοπτικά το έργο και τους στόχους τους, δίνοντας έμφαση στην περιγραφή των καλών πρακτικών (ακαλλιέργεια, θρυμματισμός, κομποστοποίηση, σπορά) που εφαρμόζονται στα πλαίσια του έργου και στα αναμενόμενα οφέλη στα χρονικά πλαίσια του έργου καθώς και από τη συνέχιση αυτών.

Ακολούθησε η παρουσίαση της Δρ. Ευαγγελίας Βαβουλίδου, Γεωπόνου – Μηχανικού, Τακτική Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις πρακτικές αειφορικής διαχείρισης του εδαφικού συστήματος αναλύοντας τα βασικά συστήματα των πρακτικών διαχείρισης, τα οφέλη και τις συνέπειες αυτού του τρόπου καλλιέργειας.

Επιπλέον, στην ημερίδα παρευρέθηκε ο Δρ. Σίδερης Θεοχαρόπουλος, Γεωπόνος Ερευνητής Α’ και Διευθυντής του Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ ανέλυσε το ζήτημα της διάβρωσης των εδαφών στους ελαιώνες, δίνοντας αρκετά παραδείγματα και παραμέτρους που οδηγούν στην υποβάθμιση των εδαφών και αναλύοντας τις μη καλές πρακτικές και τα καλλιεργητικά μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα στους ελαιώνες, προκειμένου να υποδείξει συνολικά τον τρόπο αειφορικής διαχείρισης των εδαφών, ώστε να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους.

Στη συνέχεια της ημερήσιας διάταξης το λόγο πήρε εκ νέου ο Δρ. Βίκτωρ Καββαδίας, προκειμένου να εξηγήσει την παραγωγή οργανικού λιπάσματος-κομπόστ χρησιμοποιώντας υπολείμματα και απόβλητα της ελαιοκομίας και ελαιουργίας.

Ακολούθησε ο κ. Γεώργιος Κόκκινος, από τον συνεταιρισμό πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων Νηλέας και εταίρο του έργου Olive Clima παρουσίασε τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων στα αγροτεμάχια της Ο.Π. Νηλέα.

Μετά από ένα σύντομο διάλλειμα, ο κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος, Γεωπόνος και Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, παρουσίασε τους εχθρούς και τις ασθένειες της ελαιοκαλλιέργειας με έμφαση στο Δάκο, στο Γλιοσπόριο και τον Κερκόσπορα, αναλύοντας τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ισορροπία στον ελαιώνα, τις ζημιές που προκαλεί, τις μεθόδους ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και καταπολέμησης, τα νέα δεδομένα και τις σύγχρονες τάσεις.

Τέλος ο κ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος, εκπρόσωπος της εταιρίας Ρόδαξ Άγρο και εταίρος του έργου Olive Clima παρουσίασε ένα ειδικότερο θέμα σχετικά με την περιβαλλοντική πιστοποίηση (PEF) του ελαιολάδου με βάση τις πρακτικές του Olive Clima – μια νέα παγκόσμια μοναδικότητα της ελιάς. Ακολούθησαν ερωτήσεις, τοποθετήσεις και συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και στη συνέχεια η επίσκεψη σε ελαιώνα της περιοχής για την επίδειξη των πρακτικών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υγρών και στερεών οργανικών υπολειμμάτων στο πεδίο.

Οι παρουσιάσεις της Ημερίδας:

Το έργο OLIVE CLIMA

Παραγωγή οργανικού λιπάσματος-κομπόστ χρησιμοποιώντας υπολείμματα και απόβλητα της ελαιοκομίας και ελαιουργίας

Αειφορία εδαφικού Συστήματος

Η διαβρωση των εδαφων στους ελαιώνες και η κλιματική αλλαγή

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών της ελιάς. Νέα δεδομένα – Σύγχρονες τάσεις

Περιβαλλοντική Πιστοποίηση (PEF) των προϊόντων ελιάς με βάση το OLIVE CLIMA

 

Τα Εκπαιδευτικά Βίντεο εδώ

 

Related Posts

Leave A Comment