Life+ Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
18-07-2024 01:38
LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA
Slide background

Προσδιορισμός των γεωργικών πρακτικών που οδηγούν σε αύξηση της απορρόφησης του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα από τα φυτά.

Slide background

Εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκομία.

Slide background

Λήψη μέτρων για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Παροχή των καλλιεργητών με μεθόδους αναβάθμισης της βιοποικιλότητας.

Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκομία με στόχο τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες

 

Το έργο oLIVE CLIMA (LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA) αφορά στην εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκομία με στόχο τη μετατροπή της σε ένα εργαλείο αντιμετώπισης/διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής.

Kρίσιμα επιτεύγματα του έργου:

 • ABSTRACTS OF FINAL CONFERENCE: Οι Εργασίες του Τελικού Συνεδρίου του έργου είναι διαθέσιμες εδώ. Σε κάθε εργασία υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία επικοινωνίας των επιστημόνων ή των φορέων που ασχολούνται με το θέμα, ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας μαζί τους και να αποκτήσει μια πιο στενή συνεργασία και μια πιο αναλυτική πληροφόρηση.
 • PEFCR: Δημοσίευση για τη συμβολή του oLIVE-CLIMA στο Περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος LIFE. Για περισσότερες πληροφορίες:
  http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/february/index.htm#olive
  http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf
 • Άρθρο στους OLIVEOILTIMES Άρθρο που συμπεριλαμβάνει συνέντευξη εκπροσώπων του εταιρικού σχήματος  oLIVE CLIMA κου Γ. Μιχαλόπουλου, κου Γ. Κουμπούρη και κας Δ. Πασχάλη  δημοσιεύτηκε Olive Oil Times, το μεγαλύτερο ίσως μέσο για θέματα ελαιόλαδου ανά τον κόσμο. Το άρθρο βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oliveoiltimes.com
 • ΚΥΑ 3924/2016Στην Αθήνα 27.09.2016 έλαβε χώρα η συνάντηση του oLIVE-CLIMA με την ομάδα εργασίας, για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ελαιουργείων, Αθήνα, 27.09.16
 • Εκλαϊκευμένη Έκθεση
 • Σχέδιο Επικοινωνία μετά τη λήξη του έργου
 • Τελική Έκθεση
 • Το έργο Oliveclima διακρίθηκε στην κατηγορία “Κλιματική Αλλαγή” ανάμεσα στα 5 πιο καινοτόμα, εμπνευσμένα και αποτελεσματικά LIFE έργα που θα βραβευθούν στα LIFE AWARDS 2019.  Επιπλέον, είναι ανάμεσα στα 9 LIFE έργα για το βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CITIZEN AWARD 2019. Βρείτε περισσότερα εδώ.

 

olive_sample1

Η συμβολή στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στις νέες κλιματολογικές συνθήκες έγινε μέσω:

 • της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την καλλιέργεια της ελιάς
 • της αύξησης της δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα στα φυτά και στο έδαφος του ελαιώνα

Η εφαρμογή έγινε σε ελαιώνες παραγωγών στο Ν. Ηρακλείου (ΕΑΣ Πεζών), στο Ν. Λασιθίου (ΕΑΣ Μεραμβέλλου) και στο Ν. Μεσσηνίας (ΑΣ Νηλέας), σε μεγάλο αριθμό (40) ελαιώνων ανά περιοχή σε συνθήκες αρδευόμενες και ξηρικές.

Οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν μπορούν να διαχωριστούν σε δύο ομάδες:

 • Επιστροφή οργανικής ύλης στον ελαιώνα (ανακύκλωση κλαδεμάτων ως υλικό εδαφοκάλυψης και θρέψης, αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείου με εφαρμογή στο έδαφος είτε απευθείας είτε μετά από κομποστοποίηση).
 • Εισαγωγή νέων καλλιεργητικών πρακτικών για την βελτίωση του ισοζυγίου του CO2 (Βελτίωση της ζιζανιοχλωρίδας και του κλαδέματος για αύξηση της δέσμευσης CO2 μέσω της φωτοσύνθεσης, η ακαλλιέργεια του εδάφους για περιορισμό της έκλυσης CO2 από το έδαφος)

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Προσδιορισμός των γεωργικών πρακτικών που οδηγούν σε αύξηση της απορρόφησης του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα από τα φυτά
 • Αναστροφή της τάσης μείωσης της οργανικής ύλης του εδάφους, διάβρωσης και απερήμωσης με μέτρα που αυξάνουν την προσρόφηση οργανικής ύλης στο έδαφος
 • Λήψη μέτρων για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη φυτική παραγωγή
 • Παροχή των καλλιεργητών με μεθόδους αναβάθμισης της βιοποικιλότητας
 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών για την παρακολούθηση και τον υπολογισμό, μέσω ανάλυσης κύκλου ζωής και ειδικών μοντέλων, του ισοζυγίου του άνθρακα στην καλλιέργεια της Ελιάς

Η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων πρακτικών στην αναστροφή της κλιματικής αλλαγής, η επίδραση τους στην παραγωγή καρπού και ελαιολάδου και η εφαρμοσιμότητα τους με όρους τεχνικούς αλλά και οικονομικούς θα αξιολογηθεί μέσω ενός προγράμματος δειγματοληψιών και μετρήσεων καθώς και με ειδικά μαθηματικά μοντέλα σε βάθος 5ετίας, σε σύγκριση με ελαιώνες συμβατικής διαχείρισης.

Το oLIVE CLIMA συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον Life+ και έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.649.373€ (συνεισφορά ΕΕ 1.822.436€) και διάρκεια πέντε (5) έτη. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβρη του 2017.